eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Ako bolo na Noc mze a galri 2012
Peter, 21.05.2012 (4402 pretan)

V sobotu, 19. mája 2012, sa uskutonila tradiná akcia Noc múzeí a galérií. Aj Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky v spolupráci s klubmi v rámci akcie pripravilo program, ktorého as sa konala aj priamo na elezniných tratiach, as v elezninom múzeu v bývalom depe a Múzeu dopravy.
 

Svoju úas na akcii som zaal na eleznej studienke, kde som vyfotil parný vlak s rušom 498.104 na ele, ktorý odviezol návštevníkov z hlavnej stanice najprv do Lamaa a odtia rovno do depa na Rendeze. Na Rendez som zašiel a popoludní, chvíu som sa prechádzal po poloprázdnom depe a obas urobil nejaký záber. Nádherný parný ruše Albatros v depe vozil záujemcov na stanovišti rušovodia. Pre vozenia chtivých bola v prevádzke aj motorová drezina. Milovníkom modelovej eleznice bolo k dispozícii koajisko. Tradine, medzi Hlavnou stanicou a depom premával motorový vlak s M 262.007. Do depa sa dalo dosta aj historickým autobusom od Nového mosta. Napriek tomu, vea udí zvolilo pre svoju dopravu vlastné motorové vozidlo. Potom sa udujeme, e vlaky chodia prázdne a sú stratové.
 
Pokal som chvíu na Albatrosa, kým bude vozi záujemcov a potom som svoj pobyt v depe ukonil. Cestou domov som sa zastavil v Múzeu dopravy. V múzeu bol pripravený tie bohatý program pre návštevníkov, ktorých bolo vea. Okrem toho, v múzeu je stále expozícia venovaná lesným eleznikám na Slovensku. Prešiel som sa po múzeu vo vnútri aj vonku, no nezdral som sa dlho. as pokroil a ja som chcel pozera semifinálový zápas. Napriek tomu, e múzeá a galérie boli otvorené do polnoci, po víaznom zápase našich hokejistov som myšlienky na nonú návštevu vypustil z hlavy. Take v noci do múzea mono o rok...
 
Parný ruše 498.104 Albatros na ele vlaku z Lamaa
Noc múzeí a galérií 2012
 
Motorový ruše T 444.0060 na ele poiarneho vlaku
Noc múzeí a galérií 2012
 
Motorový ruše T 211.0823 "Prasiatko"Noc múzeí a galérií 2012
 
Areál elezniného múzea
Noc múzeí a galérií 2012
 
Dvaja veterány - zakúri sa niekedy ešte v ich peci?
Noc múzeí a galérií 2012
 
Dve sestry Karkulky - vpredu T 444.0060
Noc múzeí a galérií 2012
 
...a za ou T 444.1082
Noc múzeí a galérií 2012
 
Statické exponáty - parný ruše 310.097 a za ním tárovací voze
Noc múzeí a galérií 2012
 
Areál depa s mechanikami
Noc múzeí a galérií 2012
 
Na záver pár fotografií 498.104
Noc múzeí a galérií 2012
 
Albatros posunuje
Noc múzeí a galérií 2012
 
Albatros dymí
Noc múzeí a galérií 2012
 
498.104 Albatros
Noc múzeí a galérií 2012
  
Foto: © autor

Home